Bath ile ilgili cümleler

Bath ile ilgili cümleler

√ Bath

Bu kelimenin telaffuzu: bath /bɑ:θ/,   bathing /’bɑ:θıŋ/,   bathed /bɑ:θt/

Bu fiil, Amerikan İngilizcesinde kullanılmaz. “Yıkamak” ve “yıkanmak” anlamına gelir:

It’s your turn to bath the baby.
Bebeği yıkama sırası sende.

I don’t think he baths very often.
Bence çok sık yıkanmıyor.

Kelimenin bu kullanımı oldukça resmîdir. Bunun yerine günlük dilde have/take a bath denir.

I’m feeling hot and sticky; I think I’ll have a bath.
Terledim ve yapış yapış oldum; ben bir yıkanayım/banyo yapayım.