As ve though ile ilgili cümleler

As ve though ile ilgili cümleler

√ As ve though, “sıfat/zarf/isim + as + cümlecik” yapısıyla kullanılır. “Rağmen” anlamındadır:

Cold as/though it was, we went out.
Soğuk olmasına rağmen dışarı çıktık.

Bravely as/though they fought, they had no chance of winning.
Cesurca savaşmalarına rağmen kazanma şansları yoktu.

Much as/though I respect your point of view, I can’t agree.
Görüşünüze ne kadar saygı duysam da aynı fikirde olamam.

Strange though it may seem, I don’t like watching cricket.
Ne kadar garip görünse de kriket seyretmeyi sevmem.

Scot though she was, she supported the English team.
İskoç olmasına rağmen İngiliz takımını destekledi.

√ Bazen as, “-den dolayı, -diği için” anlamında da kullanılır:

Tired as she was, I decided not to disturb her.
Yorgun olduğu için onu rahatsız etmemeye karar verdim.

√ Amerikan İngilizcesinde as … as yapısı yaygındır:

As cold as it was, we went out.
Soğuk olmasına rağmen dışarı çıktık.