As ve since ile ilgili cümleler

As ve since ile ilgili cümleler

As & since

Eğer sözü edilen neden, dinleyen/okuyan tarafından biliniyorsa ya da bu neden cümlenin en önemli parçası değilse as ve since kullanılır. As ve since ile başlayan cümlecikler çoğunlukla cümlenin başına gelir:

As it’s raining again, we’ll have to stay at home.
Yine yağmur yağdığı için evde kalmamız gerekecek.

Since he had not paid his bill, his electricity was cut off.
Faturalarını ödemediği için elektriği kesildi.

As ve since ile başlayan cümlecikler nispeten resmîdir. Teklifsiz dilde aynı fikirler çoğunlukla so ile ifade edilir:

It’s raining again, so we’ll have to stay at home.
Yine yağmur yağıyor, bu yüzden evde kalmamız gerekecek.