Arise Rise ile ilgili cümleler

Arise Rise ile ilgili cümleler

ARISE & RISE
√ Arise, “çıkmak, doğmak, baş göstermek, oluşmak” anlamına gelir. Düzensiz fiildir (arise, arose, arisen):

Problems arose over plans to build a new tennis court here.
Buraya yeni bir tenis kortu yapma planları ile ilgili sorun çıktı.

Some confusion has arisen as a result of the new system.
Yeni sistemin sonucu olarak karışıklık doğdu.

√ Rise ise, “yükselmek, artmak” ya da “doğmak” anlamlarına gelir. Düzensiz fiildir (rise, rose, risen):

The aircraft rose slowly into the air.
Uçak yavaş yavaş havaya yükseldi.

My hopes are rising.
Umutlarım artıyor.

The sun rises in the east.
Güneş doğudan doğar.

√ Rise, yataktan kalkmak anlamına da gelir ama bu kullanımı çok resmî kullanımdır. Bu anlamda normal olarak daha çok get up kullanılır:

The next morning Brian rose early.
Ertesi sabah Brian erken kalktı.