Apart from ile ilgili cümleler

Apart from ile ilgili cümlelerApart from the violin, he plays the piano and the flute.
Kemandan başka piyano ve flüt çalar.

I like all musical instruments apart from the violin.
Keman hariç/Kemandan başka tüm müzik aletlerini seviyorum.

Apart from the Sea, the holiday was terrible.
Deniz dışında tatil berbattı.

It's a good writing, apart from a few spelling mistakes.
Birkaç yazım hatası dışında güzel bir yazı olmuş.

Apart from some of his friends, no one knows him.
Bazı arkadaşları dışında onu tanıyan yoktur.