Although though ile ilgili cümleler

Although though ile ilgili cümleler

Although & though: bağlaçlar

Bu iki kelime de zıtlık belirten bağlaç olup “-e rağmen, -e karşın, gerçi, olsa da” anlamlarındadır. Teklifsiz dilde though daha yaygındır:

(Al)though I don’t like him, I agree that he’s a good manager.
Onu sevmememe rağmen iyi bir yönetici olduğunu kabul ediyorum.

I’d quite like to go out, (al)though it is a bit late.
Saat biraz geç olsa da dışarı çıkmayı çok istiyorum.