Alone Lonely lonesome lone ile ilgili cümleler

Alone Lonely lonesome lone ile ilgili cümleler

Alone, “yalnız, tek başına” anlamında olup “yanında kimse yok” demektir. Lonely (Amerikan İngilizcesinde lonesome olarak kullanılır) ise, “ruhsal anlamda yalnız, kimsesiz” demektir:

I like to be alone for short periods.
Ara ara yalnız kalmak istiyorum.

But after a few days I start getting lonely/lonesome.
Ama birkaç gün sonra kendimi yalnız hissetmeye başladım.


Alone kelimesi, all ile vurgulanabilir:

After her husband died, she was all alone.
Kocası öldükten sonra bir başına/yapayalnız kaldı.


Alone, isimlerden önce kullanılmaz. Onun yerine lone ve solitary kullanılabilir; lone, oldukça edebidir:

The only green thing was a lone/solitary pine tree.
Tek yeşil şey, yapayalnız bir çam ağacıydı.