Almost ve nearly ile ilgili cümleler

Almost ve nearly ile ilgili cümleler

Almost ve nearly

Almost ve nearly, “hemen hemen, yaklaşık, neredeyse, az kalsın” anlamındadır. Nearly, Amerikan İngilizcesinde daha az kullanılır:

I’ve almost/nearly finished.
Hemen hemen/Neredeyse işim bitti.

There were almost/nearly a thousand people there.
Orada yaklaşık bin kişi vardı.

Bazen almost kelimesi, belirtilen zamana “daha yakın” anlamındadır:

It’s nearly ten o’clock.
Saat yaklaşık 10:00. (= belki 9.45)

It’s almost ten o’clock.
Saat neredeyse 10:00 (= belki 9.57)

Nearly kelimesi ile very ve pretty kullanılabilir ama almost kullanılmaz:

I’ve very/pretty nearly finished.
İşim bitti sayılır. (… very almost denmez.)

Almost, “âdeta” anlamına da gelir. Nearly’nin böyle bir kullanımı yoktur:

Jake is almost like a father to me.
Jake, âdeta babam gibidir.

Our cat understands everything – he’s almost human.
Bizim kedi her şeyi anlıyor – Âdeta insan gibi. (… he’s nearly human denmez.)