Afraid ile ilgili cümleler

Afraid ile ilgili cümleler


afraid- korkmuş, korkma, korkan
Teklifsiz dilde be afraid, fear’dan daha yaygındır

Don’t be afraid.
Korkma. (Don’t fear denmez.)

Are you afraid of the dark?
Karanlıktan korkar mısın?

I’m afraid = I’m sorry


I’m afraid (that), “maalesef, ne yazık ki” anlamına gelir

I’m afraid (that) I can’t help you.
Maalesef sana yardım edemem.

I’m afraid so/not, kısa cevap verirken kullanılır

Can you lend me a pound? ~ I’m afraid not.
Bana bir pound verebilir misin? ~ Ne yazık ki veremem.

It’s going to rain. ~ Yes, I’m afraid so.
Yağmur yağacak. ~ Evet, maalesef öyle.

Afraid, isimden önce kullanılmaz

Afraid, isimlerden önce kullanılmayan sıfatlardan biridir

John’s afraid.
John korkuyor.

John’s a frightened man.
John korkmuş bir adam. (… an afraid man denmez.)

Etiketler : afraid of ile ilgili cümleler