a little kullanımı

a little kullanımı

√ Sayılamayan isimlerle kullanılan little, cümleye “hemen hemen hiç” gibi olumsuz bir anlam katar. A little ise daha olumlu anlamda olup “biraz” demektir:

Would you like a little champagne?
Biraz şampanya ister misiniz?

We’ve made little progress.
Hemen hemen hiç ilerleme kaydetmedik./Çok az ilerleme kaydettik.

Her mother spread a little honey on a slice of bread.
Annesi, bir dilim ekmeğe biraz bal sürdü.

Eğer (a) little’dan sonra the, my, this, these gibi kelimeler ya da bir zamir gelecekse (a) little of ifadesi kullanılır:

Could I try a little of your wine?
Şarabından biraz deneyebilir miyim?

Can I take a little of this sugar?
Bu şekerden biraz alabilir miyim?