A large number of ile ilgili cümleler

A large number of ile ilgili cümleler

A large number of ise çoğul isimlerle kullanılır. Dolayısıyla fiil de çoğul olur:

A large number of problems still have to be solved.
Bir sürü sorunun hâlâ çözülmesi gerekir. (A large amount of problems …ya da A great deal of problems … demekten daha doğaldır)