worry kullanımı ~ birolcakir.net

worry kullanımı
worry  /ˈwʌri/ kaygılanmak, endişelenmek, merak etmek.

Don't worry.
Merak etme, Endişelenme.

She's always worrying about something.
Her zaman bir şeyler için endişelenir.