wine anlamı kullanımı

wine anlamı kullanımıwine  /waɪn/ şarap.

a glass of wine.
bir bardak şarap.