wine anlamı kullanımı ~ birolcakir.net

wine anlamı kullanımı
wine  /waɪn/ şarap.

a glass of wine.
bir bardak şarap.