wet kullanımı

wet kullanımı

wet /wet ıslak.

a wet towel.
ıslak havlu.