warning kullanımı ~ birolcakir.net

warning kullanımı


warning /ˈwɔːnɪŋ/ ikaz, alarm.

All cigarette packets carry a warning.
Tüm sigara paketleri bir uyarı taşırlar.