warm kullanımı ~ birolcakir.net

warm kullanımı


warm  /wɔːm/ ılık, hafif sıcak.

It's nice and warm in here.
Burası güzel ve sıcak.