warm kullanımı

warm kullanımı

warm  /wɔːm/ ılık, hafif sıcak.

It's nice and warm in here.
Burası güzel ve sıcak.