war kullanımı

war kullanımı

war /wɔːr/ harp, savaş.

They've been at war for the past five years.
Geçen son 5 yıl savaştaydılar.