view kullanımı

view kullanımı


We have different views about/on education.
Biz eğitim konusunda farklı görüşlere / sahibiz.