valuable kullanımı

valuable kullanımı

valuable  /ˈvæljuəbl/ (eşya) değerli, kıymetli (bilgi, yardım, tavsiye vb.) faydalı, kıymetli, değerli.

Valuable paintings and antiques.
Değerli tablolar ve antikalar.