trouble kullanımı

trouble kullanımı

trouble /ˈtrʌbl/ sorun, dert, tasa, zorluk, sıkıntı, hata, kusur, dert, sorun sorunlar, güçlükler, endişeler

Her children are always in trouble.

Çocukları her zaman belada/zorda/sorunları var.