touch kullanımı ~ birolcakir.net

touch kullanımı


touch  /tʌtʃ/ dokunmak, el sürmek, değmek, sürtünmek, dokunmak, temas etmek, değmek.

You can look at them but please don't touch them.
Onlara bakabilirsiniz ama onlara dokunmayın lütfen.

These two wires must not touch.
Bu iki tel/kablo temas etmemelidir.