tiger kullanımı

tiger kullanımı

tiger  /ˈtaɪɡər/ kaplan.

I saw a huge tiger in my dream.
Rüyamda büyük/devasa büyüklükte bir kaplan gördüm.