temperature kullanımı

temperature kullanımıtemperature /ˈtemprətʃər/ sıcaklı, ısı,vücudunun sıcaklığı; vücut sıcaklığı.

The room's kept at a temperature of around 20°C.
Oda yaklaşık 20 ° C arasındaki bir sıcaklıkta tutuldu.

The doctor examined him and took his temperature.
Doktor onu muayene etti ve ateşini ölçtü.