tailor kullanımı ~ birolcakir.net

tailor kullanımı
tailor /ˈteɪlər/ terzi.

My father is a tailor.
Babam bir terzidir.