Result of a survey - kısa okuma parçası

Result of a survey - kısa okuma parçası

A:    Many people think that young people nowadays don't get enough exercise. 
       ( Bir çok insan, gençlerin bugünlerde yeteri kadar spor yapmadığını düşünür. )

A:    But the survey shows that isn't true: 
       ( Ancak araştırma bunun doğru olmadığını gösteriyor: )

A:    only 11% say they like playing video games while 28% go for a run or go to the gym at least once a month. 
       ( Yüzde 28'i en az ayda bir kere koşu yapıyor veya spor salonuna gidiyorken, sadece yüzde 11'i, bilgisayar oyunlarından hoşlandığını söylüyor. )

A:    It seems that people still like going to the cinema when they want to watch a film. 
       ( İnsanlar film seyretmek istediklerinde hala sinemaya gitmekten hoşlandıkları görünüyor. )

A:    46% say they go to the cinema more than once a month, but only 40% rent a video or DVD. 
       ( Yüzde 46'sı, ayda birden fazla sinemaya gittiklerini, ancak sadece yüzde 40'ı video veya DVD kiraladıklarını söylüyor. )

A:    There are two activities which everybody- or nearly everybody says they do. 
       ( Herkesin - veya hemen hemen herkesin yaptıklarını söylediği iki aktivite var. )

A:    Everyone who took part in the survey says they read a newspaper or magazine and 93% say they go for a walk- though they don't say if it's a long walk! 
       ( Araştırmada yer alan herkes gazete veya dergi okuduğunu ve yüzde 93'ü - uzun yürüyüş olduğunu söylemeseler de- yürüyüş yaptıklarını söylüyor. )

A:    Going to a restaurant was one of the most popular leisure activities, according to the results of the survey. 
       ( Araştırma sonuçlarına göre, lokantaya gitmek en gözde faaliyetlerden biriydi. )

A:    64% of people say they regularly eat out. 
       ( İnsanların yüzde 64'ü düzenli olarak dışarıda yemek yediklerini söylüyor. )

A:    It seems that many more people like listening to music than playing it. 
       ( Pek çok insanın çalmaktan ziyade müzik dinlemekten hoşlandıkları ortada. )
A:    71% say they regularly listen to the radio, but only 8% say they can play a musical instrument. 
       ( Yüzde 71'i düzenli olarak radyo dinlediklerini, ancak sadece yüzde 8'i bir müzik aleti çalabildiğini söylüyor. )