ingilizce zaman birimleri

ingilizce zaman birimleri


 The day before yesterday Dünden evvel ki gün

Yesterday Dün

Today Bugün

Tomorrow Yarın

The day after tomorrow Yarından sonraki gün

Last night Dün akşam

Tonight Bu akşam

Tomorrow night Yarın akşam

In the morning Sabahleyin

In the afternoon Öğleden sonra

In the evening Akşamleyin

Yesterday morning Dün sabah

Yesterday afternoon Dün öğleden sonra

Yesterday evening Dün akşam

This morning Bu sabah

This afternoon Bugün öğleden sonra

This evening Bu akşam

Tomorrow morning Yarın sabah

Tomorrow afternoon Yarın öğleden sonra

Tomorrow evening Yarın akşam

Last week Geçen hafta

Last month Geçen ay

Last year Geçen yıl

This week Bu hafta

This month Bu ay

This year Bu yıl

Next week Haftaya

Next month Bir daha ki ay

Next year Bir daha ki yıl

Five minutes ago Beş dakika önce

An hour ago Bir saat önce

A week ago Bir hafta önce

Two weeks ago Iki hafta önce

A month ago Bir ay önce

A year ago Bir yıl önce

A long time ago Çok uzun zaman önce

In ten minutes' time veya in ten minutes Çok uzun zaman önce

In an hour's time veya in an hour On dakika içinde

In a week's time veya in a week Bir saat içinde

In ten days' time veya in ten days Bir hafta içinde

In three weeks' time veya in three weeks On gün içinde

In two months' time veya in two months Üç hafta içinde

In ten years' time veya in ten years Yakında cami var mı?

The previous day Evvel ki gün

The previous week Önce ki hafta

The previous month Önce ki ay

The previous year Önce ki yıl

The following day Takibeden gün

The following week Takibeden hafta

The following month Takibeden ay

The following year Takibeden yıl

I lived in Canada for six months Kanada'da altı ay oturdum

I've worked here for nine years Burada dokuz yıldır çalışıyorum

I'm going to France tomorrow for two weeks Yarın iki haftalığına Fransa'ya gidiyorum

We were swimming for a long time