i hope cümleleri

i hope cümleleri

HOPE
√ Hope kelimesi aslında “ummak, ümit etmek” anlamındadır. Ancak I hope ifadesi, dizilerde ve filmlerdeki kötü çeviri gibi “umarım” olarak değil, “inşallah” olarak çevrilmelidir.


√ I hope ifadesinden sonra çoğu kez gelecek zaman anlamında geniş zaman kullanılır. Bu durum Türkçede de aynıdır:

I hope she likes the flowers.
İnşallah çiçekleri beğenir. (= “İnşallah her zaman beğenir” anlamında değil, “İnşallah gelecekte beğenecek” anlamındadır. Bu durumda Türkçede de geniş zaman kullanılır)


I hope the bus comes soon.
İnşallah otobüs hemen gelir. (Türkçede “İnşallah otobüs hemen gelecek” demeyiz)


√ Hope fiili şimdiki zamanda da kullanılabilir:

I’m hoping that Tom’s got the key, otherwise we can’t get in.
İnşallah Tom’da anahtar vardır, yoksa içeri giremeyiz.√ Hope fiilinden sonra bir fiil daha kullanılacaksa to ile bağlanır:

He hopes to sell his art to a major museum.
Eserini önemli bir müzeye satmayı umuyor.

√ Olumsuz cümlelerde not kelimesi hope’dan önce değil, ardından gelen cümleciğin fiilinden önce kullanılır:


I hope she doesn’t wake up.
İnşallah uyanmaz. (I don’t hope she wakes up denmez)


√ Nazik bir istek, rica, talep ifade ederken I was hoping … kullanılabilir:

I was hoping you could lend me some money.
Bana biraz para verebileceğini umuyordum.


√ I had hoped… ifadesi, geçmişte meydana gelmemiş şeyleri anlatırken kullanılır:

I had hoped that Susan would study medicine, but she didn’t want to.
Susan’ın tıp okuyacağını ummuştum ama o (tıp okumak) istemedi.