go shopping ile ilgili cümleler

go shopping ile ilgili cümleler


Let's go shopping M&S.

Haydi M&S alışverişe gidelim.

I'm going to go shopping after school.

Okuldan sonra alışverişe gideceğim.

Birol finished his lunch quickly and went shopping.

Birol ğle yemeğini çabucak bitirip alışverişe gitti.

He has to go shopping in the afternoon.

Öğleden sonra alışverişe gitmesi gerekiyor.

We wandered aimlessly around the shop.

Çarşıda amaçsızca dolaştık.

The shopping center is one mile ahead.

Alışveriş merkezi bir mil ilerde.

Where's the shopping center?

Alışveriş merkezi nerede?

We wandered round the shopping center.

Alışveriş merkezini dolaştık.