exhausted ile ilgili cümleler

exhausted ile ilgili cümlelerEXHAUSTED

Exhausted, - egzaıstid  ɪɡˈzɔːstɪd 
“çok yorgun, bitkin, yorgunluktan canı çıkmış, pestil gibi” anlamına gelir.

At the end of the day I felt exhausted.


Günün sonunda pestil gibiydim/yorgunluktan canım çıkmıştı.

By the time they reached the summit, they were exhausted, but they were also relieved to be there.
Zirveye çıkıncaya kadar yorgunluktan canları çıktı ama orada olmaktan dolayı da mutluydular.

Very ya da rather gibi kelimeler exhausted ile kullanılmaz. Onun yerine completely, absolutely ya da utterly kullanılır:

How are you feeling? Completely exhausted.

Nasılsın? Pestil gibi Canım çıktı.