Except ile ilgili cümleler

Except ile ilgili cümleler
Except for, “hariç, … dışında” anlamına gelip genellikle isim takımlarından önce kullanılır:


I’ve cleaned the house except for the bathroom.
Banyo hariç evi temizledim.


The garden was empty except for one small bird.
Küçük bir kuş dışında bahçe boştu.All, any, every, no, everything, anybody, nowhere, nobody, whole gibi genelleme yapan kelimelerden sonra for genellikle atılır:

I’ve cleaned all the rooms except (for) the bathroom.
Banyo hariç bütün odaları temizledim.

He ate everything on his plate except (for) the beans.
Fasulyeler hariç tabağındaki her şeyi yedi.

Nobody came except (for) John and Mary.
John ve Mary dışında kimse gelmedi.Ancak except, bu kelimelerden önce geliyorsa for kullanılmalıdır:

Except for John and Mary, nobody came.
John ve Mary dışında kimse gelmedi. (Except John and Mary, nobody came denmez)


Edat ve bağlaçlardan önce except for değil, except kullanılır:It’s the same everywhere except in Scotland.
İskoçya dışında her yerde aynı. (… except for in Scotland denmez)


He’s good-looking except when he smiles.
Güldüğü zaman dışında kendisi yakışıklıdır.


This room is no use except as a storeroom.
Depo/Ardiye olmanın dışında bu oda işe yaramaz.


The holiday was nice except that there wasn’t enough snow.
Yeterli kar olmaması dışında tatil güzeldi.


Except (for) ifadesinden sonra nesne zamirleri kullanılır ama özne zamirleri kullanılmaz:


Everybody understood except (for) me.
Benim dışımda herkes anladı. (… except I denmez)

We’re all ready except (for) her.
Onun dışında hepimiz hazırız.


Do … except + mastar yapısı yaygın biçimde kullanılır:


He does nothing except eat all day.
Bütün gün yemek yemekten başka hiçbir şey yapmaz.

I’ll do everything for you except cook.
Senin için yemek yapmaktan başka her şeyi yapacağım.


Diğer durumlarda -ing kullanılır:

She’s not interested in anything except skiing.
Kayak yapmaktan başka bir şeyle ilgilenmiyor.

You needn’t worry about anything except having a great time.
Güzel zaman geçirmekten başka bir şeye kafayı takmana gerek yok.


Except (for), “… olmasa, … olmadan” anlamında kullanılmaz. Bu anlamda without ya da but for kullanılır:

Nobody helped me except you.
Senin dışında bana kimse yardım etmedi.

Without / But for your help, I would have failed.
Senin yardımın olmasaydı ben başaramazdım. (Except for your help, I … denmez)