curtain kullanımı ~ birolcakir.net

curtain kullanımı


curtain  /ˈkɜːtən/ perde.

She drew the curtains and went to sleep.
Perdeleri çekti ve uyumaya gitt.