Country ile ilgili cümleler

Country ile ilgili cümleler


Country, sayılabilen bir isim olup “ülke, memleket” anlamındadır

Scotland is a cold country.
İskoçya soğuk bir ülkedir.

France is the country I know best.
En iyi bildiğim ülke Fransa’dır.

How many countries are there in Europe?
Avrupa’da kaç ülke var?

Country, aynı zamanda sayılamayan bir isim olup “arazi, bölge, toprak” anlamındadır

I like wild country best.
En çok vahşi toprakları seviyorum.

The country ifadesi ise, the town kelimesinin tersi olarak, “kırsal bölge, şehir dışı, taşra” anlamında çok yaygın olarak kullanılır

We live in the country just outside Manchester.
Manchester dışında kırsal bölgede yaşıyoruz.

Would you rather live in the town or the country?

Şehirde mi yoksa şehir dışında mı yaşamayı tercih edersin?