as far as kullanımı

as far as kullanımı

as far as - kadarıyla
as far as I know - bildiğim kadarıyla
as far as possible - olabildiğince
as far as I can see - görebildiğim kadarıyla/anlayabildiğim kadarıyla
as far as I remember- hatırladığım kadarıyla
as far as I am aware -  farkına varır varmaz/ farkettiğim kadarıyla
as far as that goes - gittiği kadar
as far as I am concerned - ilgilendiğim kadarıyla