appear kullanımı

appear kullanımı

appear  /əˈpɪər/ gibi gözükmek.

He appeared calm and relaxed.
O sakin ve rahat görünüyordu.