apologize kullanımı ~ birolcakir.net

apologize kullanımı


apologize  /əˈpɒlədʒaɪz/ özür dilemek, pişmanlığını bildirmek.

The bank apologized for the error.
Banka hata için özür diledi.

The pilot apologized to passengers for the delay.
Pilot gecikme için yolculardan özür diledi.