anxious kullanımı

anxious kullanımı

anxious /ˈæŋkʃəs/ endişeli, sinirli, tasalı, kaygılı.

She's very anxious about her exams.
Sınavları hakkında çok endişeli.