anxious kullanımı ~ birolcakir.net

anxious kullanımı


anxious /ˈæŋkʃəs/ endişeli, sinirli, tasalı, kaygılı.

She's very anxious about her exams.
Sınavları hakkında çok endişeli.