annual kullanımı

annual kullanımı

annual /ˈænjuəl/ yıllık, yılda bir olan.

An annual meeting/report.
Bir yıllık toplantıSU / raporu.