annual kullanımı ~ birolcakir.net

annual kullanımı


annual /ˈænjuəl/ yıllık, yılda bir olan.

An annual meeting/report.
Bir yıllık toplantıSU / raporu.