amount kullanımı ~ birolcakir.net

amount kullanımı


amount /əˈmaʊnt/ miktar, yekun, tutar

The project will take a huge amount of time and money.
Proje büyük zaman ve para çok büyük bir miktar tutacak.