allow kullanımı ~ birolcakir.net

allow kullanımıYou are not allowed to use calculators in the exam.
Sınavda hesap makines kullanmanıza izin verilmez.