afford kullanımı ~ birolcakir.net

afford kullanımı


afford  /əˈfɔːd/ altından kalkabilmek, üstesinden gelebilmek, alabilmek.

I can't afford a new computer.
Yeni bir bilgisayar almayı göze alamam.