affection kullanımı ~ birolcakir.net

affection kullanımı


affection /əˈfekʃən/ sevgi, şefkât, düşkünlük, beğeni.

Ann's affection for her grandfather was obvious.
Ann'in dedesi için sevgi açıkça  belliydi.