advertisement kullanımı ~ birolcakir.net

advertisement kullanımı


advertisement /ˌædvərˈtaɪzmənt/ resim, film, şarkı ve benzeri ilanlar.

a newspaper/television advertisement.
Bir gazete / televizyon reklamı.