adult kullanımı

adult kullanımı

adult /ˈædʌlt yetişkin, erişkin kişi ya da hayvan.

Children should be accompanied by an adult.
Çouklar bir yetişkinler tarafından eşlik edilmelidir.