adopt kullanımı ~ birolcakir.net

adopt kullanımı
adopt /əˈdɒpt/ evlat edinmek.

legally take another's child and bring it up as one's own.
yasal olarak başka birinin çocuğunu alıp Kişinin kendi çocuğu gibi büyütmesi/evlat edinmesi.