admire kullanımı

admire kullanımıadmire  /ədˈmaɪər/ hayran olmak, gıbta etmek, saygı duymak.

I admire to him for being so determined.
Çok kararlı olduğu için ona hayranım.