addition kullanımı ~ birolcakir.net

addition kullanımı
addition /əˈdɪʃən/ ilave olarak, ayrıca.

In addition to teaching, she works as a nurse in the hospital.
Öğretmenliğe ek olarak hastanede hemşire olarakta çalışır.