addition kullanımı

addition kullanımıaddition /əˈdɪʃən/ ilave olarak, ayrıca.

In addition to teaching, she works as a nurse in the hospital.
Öğretmenliğe ek olarak hastanede hemşire olarakta çalışır.