sure kullanımı ~ birolcakir.net

sure kullanımı
sure /ʃɔːr/ emin.

I'm sure that he won't mind.
Onun kafaya takmayacağına eminim.