society kullanımı

society kullanımı

society /səˈsaɪəti/ toplum, cemiyet.

The US is a multicultural society.
Birleşik devletler çok kültürlü bir toplumdur.