soap kullanımı ~ birolcakir.net

soap kullanımı


soap /səʊp/ sabun.

a bar of soap.
bir kalıp sabun.