silent kullanımı ~ birolcakir.net

silent kullanımı


silent /ˈsaɪlənt/ sessiz, sakin, suskun.

The building was dark and silent.
Bina karanlık ve sessizdi.